Aktualności

CNG rozwiązaniem na wzrost emisji cząstek stałych w Europie!

green-fleet-truckPolska jest jednym z kilkunastu krajów, w stosunku do których Komisja Europejska uruchomiła procedurę wyjaśnienia braku skutecznych działań ograniczających zanieczyszczenia atmosfery cząstkami stałymi PM10. Na różnym etapie postępowania podobne postępowania toczą się w stosunku do Czech, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Węgier, Włoch, Łotwy, Portugalii, Rumunii Szwecji Słowacji i Słowenii.

Działania Komisji Europejskiej należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ Belgia i Bułgaria zostały pozwane do Trybunału Sprawiedliwości UE właśnie z powodu ciągłego wysokiego poziomu cząstek pyłu w kilku miastach tych krajów.

scania-cng-smieciarka-mpo

Przepisy UE określają dopuszczalne stężenia cząstek stałych PM10 (pył 10μm), ditlenku azotu (NO2), ditlenku siarki (SO2) jako efekt emisji spalin ruchu drogowego. O ile ze względu na przekroczenia stężenia  SO2 tylko jedno państwo członkowskie przekracza limity, dla NO2 dotyczy to już 6 krajów to już dla PM10 postępowania toczą się 16 państwom członkowskim.

3-fiat-dobloPojazdy CNG (na gaz ziemny lub biometan) stosowane w dużej skali w transporcie komunalnym, dystrybucyjnym czy komunikacji publicznej miast są idealnym rozwiązaniem dla ograniczenia emisji tak dużej ilości kancerogennych cząstek stałych w spalinach.

źródło: http://www.ngvaeurope.eu/eu-commission-refers-belgium-and-bulgaria-to-eu-court-over-air-pollution

Do góry