Aktualności

Dystrybucyjne pojazdy na CNG mogą jeździć bez tachografu!

Pojazdy na gaz ziemny (CNG) o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5t w promieniu do 100km od bazy nie muszą prowadzić ewidencji czasu pracy kierowcy. To bardzo dobra wiadomość dla firm które były zmuszone do korzystania z pojazdów o DMC do 3,5t. Dzięki temu jeden pojazd załadowany zgodnie z przepisami może zastąpić dwa mniejsze. Pełną informację z Inspekcji Transportu Drogowego cytujemy poniżej.

TachographGłówny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że normy zawarte w przepisach art. 5-9 rozporządzenia 561/2006 nie dotyczą przewozów drogowych wykonywanych pojazdami używanymi do przewozu rzeczy w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o dopuszczalnej masie całkowitej, wraz przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony. Jednocześnie ww. kategorie pojazdów zostały również wyłączone spod obowiązku instalowania i użytkowania w pojazdach urządzeń rejestrujących, czyli obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia nr 3821/85. 

W przypadku pojazdów dwupaliwowych zwolnienie jest warunkowe i obowiązuje wówczas, gdy pojazd jest napędzany lub zasilany właśnie w ten sposób. W przypadku jednak, gdy pojazd zasilany byłby w trakcie przewozu drogowego np. benzyną, zwolnienie z art. 13 ust. 1 lit.f nie będzie miało zastosowania. 

 

Do góry