CNG — alternatywne paliwo przyszłości

Infomracje Ogólne
  • CNG (ang. Compressed Natural Gas) – to sprężona postać gazu ziemnego, naturalnego paliwa w wielu krajach powszechnie stosowanego do zasilania pojazdów.
  • Z uwagi na jego zalety ekonomiczne, ekologiczne i bezpieczeństwo użytkowania, CNG jest paliwem alternatywnym o największej dynamice wzrostu wykorzystania.
  • Na gazie ziemnym jeżdżą samochody dostawcze, duże pojazdy ciężarowe dystrybucyjne, pojazdy komunalne oczyszczania miasta, samochody osobowe, autobusy miejskie, mikrobusy, taksówki.
Ekonomia

image1Pomimo iż wydobycie metanu nie jest ściśle związane z ropą to jako paliwo podlega tym samym trendom – tylko z oóźnieniem. Spadek ceny baryłki skutkuje spadkiem BTU po kilku miesiącach.

Przewiduje się, że w 2015 roku średnia cena błękitnego paliwa dla kontrahentów w Europie wyniesie 222 dolary za 1000m3 wobec 341 USD w 2014 roku. Cena ta może ulec zmianie przy planowych korektach prognozy w kwietniu i we wrześniu. Jeśli obecne przewidywania się sprawdzą, to średnia cena gazu dla odbiorców w Europie w tym roku będzie o 35% niższa niż w poprzednim.

Źródło: http://www.bankier.pl

Ekologia

Najbardziej pożądane zalety w transporcie w miastach:

  • kilkukrotnie mniejsza emisja pyłów przez samochody CNG w porównaniu do najnowszych diesli – oba silniki z certyfikatem Euro VI
  • pojazd CNG to obniżenie emisji tlenków azotu NOx do 30% (związek zwiększający kwaśne deszcze)

Pojazdy CNG to mniejsza emisja gazów cieplarnianych!

  • pojazdy CNG to obniżenie emisji CO2 do 20% w porównaniu z powszechnymi pojazdami na olej napędowy
  • pojazdy CNG to najniższy ślad węglowy przy zastosowaniu biometanu – paliwa odnawialnego

image2

Źródło: http://www.dena.de

image3Źródło: informacje MAN

Wymagania europejskie do 2020 roku

  • Minimum 10% udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii w transporcie /DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych/
  • Cel wspólny UE: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 30% /Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych/
  • Konieczność utworzenia sieci publicznych stacji CNG w każdym kraju UE /DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych/
cichy transport

image4
Pojazdy CNG spełniają normę PIEK – wyciszenie do poziomu 72 dB(A).
Pojazdy CNG uzyskują pozwolenia na pracę w godzinach nocnych (najlepsze rozwiązanie dla pojazdów dystrybucyjnych i pojazdów komunalnych)

Do góry